Zarząd AMSPN Hetman Zamość informuje, iż każdy obóz organizowany przez nasz Klub jest oficjalnie zgłoszony do stosownych organów w ustawowym terminie. Wszelkie zmiany kadrowe - jeżeli zaistnieją - są aktualizowane w organach nadzoru. Z uwagi na fakt, iż trenerzy jadący na obozy poświęcają swój prywatny czas, na wyjazdy i robią to z przyjemnością i największym zaangażowaniem, a mogliby go przeznaczyć dla rodziny, otrzymują wynagrodzenie na miarę możliwości Klubu. Powyższe jest do sprawdzenia w biurze Klubu.