Informujemy, iż Piłkarskie Przedszkola Hetman Zamość z podziałem na grupy roczników 2013, 2014 oraz 2015 i młodsi ruszają od poniedziałku 10 września 2018 roku, godz. 16:00, boiska za ROTUNDĄ. 
 
Szczegóły programu zostaną umieszczone w dniu 31 sierpnia 2018 roku. 

 

plakat piłka przedszkole2

 

Projekt MAŁY HETMANOWIEC – „Piłkarskie Przedszkola Hetman Zamość”

 

  1. Projekt MAŁY HETMANOWIEC – „Piłkarskie Przedszkola Hetman Zamość” zgodnie z nadrzędnym celem Klubu AMSPN „Hetman” Zamość, to działanie na rzecz rozwoju fizycznego i intelektualnego oraz wychowanie najmłodszych w duchu fair play, zmierzające do popularyzowana piłki nożnej. Maluchy zapoznają się z funkcją trenera, który adekwatnie do wieku, wprowadzi małych adeptów piłki nożnej w zasady panujące na boisku za pomocą gier i zabaw piłkarskich. Trener będzie próbował przekazywać dzieciom wartości związane z aktywnym stylem życia, promując zdrowe odżywianie poprzez wskazywanie na zdrowe i niezdrowe produkty.

  2. Projekt obejmuje:

  • wyjście Klubu do przedszkoli z propozycją zajęć piłkarskich dla chłopców i dziewczynek;
  • prowadzenie przez trenera wyposażonego w sprzęt treningowy (dostosowany do wieku uczestników) treningów, w wymiarze 45 minut dla każdej z grup, na terenie przedszkola;
  • tworzenie grup dwunastoosobowych, przy czym Klub może podjąć decyzję o utworzeniu grupy mniejszej; dostosowanie godzin i ilości treningów (w miarę możliwości) do zapotrzebowania w danym przedszkolu;
  • prowadzenie zajęć w miejscu wskazanym przez Dyrektora Placówki bądź inną upoważnioną osobą - w tym na świeżym powietrzu, o ile warunki atmosferyczne będą na to pozwalać;
  • odbycie treningu pokazowego dla zainteresowanych, nie zobowiązującego do dalszej współpracy.

3. Klub zatrudnia wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, która posiada stosowne kwalifikacje.

4. Trener każdorazowo przed zajęciami w danym tygodniu przygotuje konspekt zajęć, który zobowiązuje się przechowywać i udostępnić do wglądu Zarządu – zachowując prawa autorskie konspektu, przy czym niniejsze zmierza do stworzenia systemu szkoleniowego „Piłkarskie Przedszkola Hetman Zamość”. Trener może konspekt może przygotowywać wspólnie z innym drugim trenerem, jednak wówczas musi zostać to zapisane pod projektem konspektu.

5. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne, przy czym rodzic każdego dziecka, które będzie uczęszczać na zajęcia winien uiszczać w każdym miesiącu, w którym projekt jest realizowany połowę wysokości składki członkowskiej – na cele statutowe - w kwocie 20 (dwudziestu) złotych na wskazane przez Klub konto bankowe, lub do osób upoważnionych. Przyjecie składki musi zostać potwierdzone stosownym dokumentem.

6. Klub dla uczestników może wskazać dodatkowy termin na zajęcia, w łączonych grupach, w których mogą uczestniczyć z rodzicami - w ciągu tygodnia - w dzień powszedni lub weekend po ogłoszeniu miejsca gdzie zajęcia mają się odbywać.

7. Projekt ma na celu nie tylko uczyć i bawić, ale także promować sport wskazując na walory aktywnego spędzania czasu.

 

Projekt został stworzony i opracowany przez Wiceprezesa Aleksandrę Kasprzak.

Zamość, dnia 10 stycznia 2018 roku.